Vyzkoušejte dva zaručené tipy, jak udržovat žumpy a septiky

motýli

Většina zákazníků, kteří mají na chatě, chalupě nebo v rodinném domě žumpu či septik, se potýká s problémy zápachu, čím dál častějšího vyvážení obsahu žumpy a tvoření usazenin a krust, které se nedají odčerpat.

Do septiků a žump přitékají odpady nejen z WC, ale i z kuchyně, jako jsou zbytky jídel, tuky a usazeniny z kávy, které se spláchnou při mytí nádobí. Tyto odpady se postupně ukládají v potrubí i nádrži a tvoří usazeniny na dně nebo pevnou krustu na povrchu žumpy či septiku a jsou velmi problematicky odstranitelné. Často se setkáváme s tím, že je tato usazenina natolik tuhá, že fekální vozidlo odčerpá jen dvě třetiny nebo polovinu obsahu nádrže a se zbytkem si bohužel neporadí. To má za následek snížení obsahu nádrže a z toho plynoucí potřebu častějšího vyvážení, tedy vyšší finanční náklady a samozřejmě nepříjemný zápach, který vzniká zahníváním a rozkladem organické hmoty v žumpě či septiku. Dalším problémem je, že plyny, které vznikají v nádrži, probublávají potrubím a sifony až do obydlí a způsobují tam nepříjemný zápach. Nejčastěji se tyto problémy projevují v teplých letních měsících nebo při poklesu tlaku vzduchu.

Bakterie a enzymy, které obsahuje výrobek Bacti ZS zásadně urychlí proces rozkladu. Organický materiál se rozloží na vodu a oxid uhličitý, který samovolně unikne do ovzduší a voda se dá odčerpat.

V případě, že máte v žumpě či septiku přepad, kudy odtéká voda i s částí aplikovaných bakterií, doporučujeme častější dávkování, cca jednou za 14 dní.

Na čištění odpadů, sifonů a potrubí doporučujeme použít přípravek Bacti SO a Bacti KD. Tyto přípravky nijak neovlivňují a nesnižují účinnost přípravku Bacti ZS.

Zásadní chybou je naopak používání přípravků, které obsahují chlor nebo louh, protože tyto ničí všechny bakterie – ty, které máte přirozeně v septiku či žumpě, i ty přidané na pomoc s rozkladem, odpad začne velmi zapáchat a zastaví se rozkladný proces. Nějakou dobu potom trvá, než se obnoví správný chod žumpy nebo septiku.