Jak přípravek PTP PLUS zatočí s usazeninami na dně rybníků a vodních nádrží

Štrbské jezero 2 16x9

Obr. - Čisté Štrbské pleso - foto: Luboš Houska

Před několika roky jsme začali testovat bakteriální přípravky pro různá použití. V tomto článku se dočtete o zkušenostech s PTP PLUS.

Tento čistě přírodní přípravek je tvořen přesně specifikovanými kmeny bakterií, živinami a nosičem. Bakterie jsou dodávány hibernované a ožívají až při styku s vodou. Je zaručeno oživení nejméně 99,9 % jedinců. V 1 mg přípravku se nachází kolem 4,5 miliardy jednotlivých bakterií.

Primárně je přípravek PTP PLUS určen na rozklad organických materiálů a usazenin na dně rybníků, jezer a jiných přírodních vodních nádrží. Výsledky testování byly vynikající - aplikací přípravku dochází k rozložení a úbytku organické hmoty (bahna) o zhruba 20 – 25 cm za rok. Což pro představu znamená v nádrži o ploše 1 ha při úbytku bahna o 25 cm 2500m3 vody navíc!

Při testování se prokázaly další velmi výhodné vlastnosti. Je to efekt zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě o min. 100%, dále schopnost snižovat a stabilizovat množství celkového fosforu, snižovat obsah dusíkatých sloučenin a v důsledku toho zamezit rozvoji sinic.

Výsledkem kombinace působících vlivů je optimální stabilizace biologické rovnováhy včetně zvýšení průhlednosti vodního sloupce. Zkušenosti rybářů hovoří o zlepšeném zdravotním stavu ryb, které se stávají aktivnějšími a bojovnějšími.

V tomto krátkém článku není možné vysvětlit všechny procesy, které v přírodní povrchové vodě vlivem přípravku PTP PLUS probíhají. Nicméně za přípravek PTP PLUS hovoří všechny kladné reference, včetně našeho největšího úspěchu, kdy přípravek PTP PLUS během tří let vyčistil silně znečištěné Štrbské pleso ve Vysokých Tatrách. Podařilo se tam zlepšit všechny důležité hodnoty vody a zvýšit průhlednost vody z 0,5 metrů na metrů 8!

Štrbské pleso16x9