Čisté a průzračné jezírko

Několik rad, jak udržet čisté a průzračné zahradní jezírko.

Už jste slyšeli o bakteriích? Fungují skvěle.

Jak jednoduše a ekologicky udržet zahradní jezírko s průzračnou vodou, rybami, rostlinami a bezpečným koupáním? Je třeba dodržovat několik základních zásad a zahradní jezírko nebo rybník bude opět okrasou Vaší zahrady.  

 

rybníkB 

Základní faktor pro čisté a průzračné jezírko - pH v rozsahu 6,5 - 7,7.

Změřit hodnotu pH můžete orientačně např. pH papírkem nebo přesně pH metrem. Správné pH je podmínkou pro biologickou rovnováhu a čistou vodu. Při pH 6,5 - 7,7 dochází k vytvoření biologické rovnováhy vody, což je stav, kdy je voda schopna sama sebe čistit (alespoň částečně). Bohužel v dnešní době, kdy je znečištění mnohem větší než dříve (fosfáty, dusitany a dučičnany z polí, prach a pyl z ovzduší, kyselé deště, spadané listí, apod.), již vodní plochy nejsou schopny se samovolně čistit, proto je nutné dodávat do jezírka nebo rybníku bakterie na rozklad organického odpadu. Tyto bakterie několikanásobně zvyšují počet bakterií ve Vašem jezírku nebo rybníku, a tím výrazně zvyšují bakteriální sílu Vašeho jezírka, která se snadno vypořádá i se zvýšeným obsahem organického odpadu a rozloží jej. Tím výrazně zvýší průhlednost Vašeho jezírka a to bude opět ozdobou Vaší zahrady! Díky bakteriím je možné odstranit až 30 cm bahna ze dna rybníku během jednoho roku ! Že to není možné? Podívejte se na recenze Českého a Slovenského rybářského svazu zde

Štrbské pleso vyčištěné bakteriálním přípravkem PTP PLUS:

Štrbské jezero 2 16x9

Bakterie do jezírka >>>ZDE<<<

Jak to funguje?

Je to velice jednoduché. Vaše jezírko obsahuje malé množství bakterií, které pomáhají rozkládat organický odpad. Přidáním našich bakterií zvýšíte obsah bakterií ve Vašem jezírku, a tím velmi výrazně zrychlíte rozklad organického odpadu. 90% organického odpadu (bahno) je tvořeno z uhlíku, kyslíku a vodíku, které se ve vodě vyskytují ve sloučeninách. Tyto sloučeniny bakterie neustále rozkládají na jednodušší a jednodušší látky, až je nakonec rozloží na vodu H2O a malé neměřitelné množství oxidu uhličitého CO2. CO2 se uvolňuje ve formě plynu do ovzduší a čistá voda H2O zůstává v jezírku. Dalším negativním faktorem v jezírku je vyšší množství fosforu. Veškeré bakterie fosfor potřebují ke svému množení, přidáním bakterií tedy snižujete obsah fosforu ve vodě, a tím velice usnadňujete vytvoření biologické rovnováhy v jezírku! Taktéž zabraňujete produkci a růstu sinic, které díky nízkému obsahu živin ve vodě nemají potravu.

 

 žába 16x9

Druhy řas, se kterými se můžete setkat v jezírku

V jezírku se můžeme setkat převážně se dvěma druhy řas. Prvním zástupcem jsou jednobuněčné řasy. Tyto řasy se živí organickými zbytky ve vodě, tzn. nezkrmené zbytky jídla pro ryby, rybí výkaly, odumřelé rostliny, spadené listí, pyl a prach. Všechny zmíněné případy způsobují zvyšující se organické znečištění Vašeho jezírka a ukládají se na dno ve formě organického bahna. Čím větší organické znečistění Vaše jezírko bude mít, tím rychleji se bude tvořit jednobuněčná řasa a jezírko bude „zelené“. Jediný způsob, jak se jednobuněčné řasy zbavit, je zbavit se organického znečištění Vašeho jezírka, kterým se jednobuněčné řasy živí. Toho lze dosáhnout přidáním bakterií do Vašeho jezírka, přípravkem PTP Plus nebo Bacti JR. Dalším zástupcem jsou řasy vláknité. Vláknité řasy prorůstají ze dna až na hladinu. Na hladině tvoří tzv. zelené chuchvalce. Vyskytují se převážně v čisté vodě, protože pro svůj růst potřebují sluneční svit. Tyto řasy dokáží žít i ve vodě, kde není žádné organické znečištění, a proto se velmi těžko odstraňují. Doporučujeme je odstranit, pokud to jde, mechanicky (např. hráběmi).

Zelené jezírko plné sinic.

 garden-248445_1920

 

Znečišťující faktory

Je několik problémových faktorů, které ovlivňují kvalitu a čistotu vody v zahradním jezírku. Některé můžeme ovlivnit, některé jsou předem dané a je potřeba se jim přizpůsobit.

Objem vody a rozloha zahradního jezírka: 

Čím je plocha jezírka a hloubka vody větší, tím je jezírko stálejší a snadněji udržovatelné, protože nedochází k tak výrazným změnám u pH, teploty a dalších hodnot, které neprospívají jezírku nebo rybníku.

Počet ryb v zahradním jezírku:

Při vyšším zarybnění se Vaše jezírko nestíhá samovolně čistit a začne Vám přibývat organický odpad (bahno) na dně jezírka. Ideální volbou pro okrasné jezírko je cca 100 gramů ryby na jeden metr krychlový jezírka.

Druhy a krmení ryb:

Ryby krmte jen velmi málo, téměř vždy jsou schopny si potravu v jezírku najít. Překrmováním začne voda zahnívat.

Prach, pyl, spadané listí, apod.

Jedny z největších znečišťovatelů vody, které se vodě postupně rozkládají a zvyšují obsah živin - potrava pro sinice.

 Jezírko na jaře:

jezirko na jare

Okysličení vody v jezírku

V parných měsících může být problém s okysličením vody. Zde nastávají dva závažné problémy! Prvním problémem je nedostatek kyslíku pro ryby, které se ve vodě začnou dusit a mohou leknout. Druhým problém je, že voda s malým obsahem kyslíku nemůže dobře rozkládat živiny (organické bahno) - začne zelenat (zvyšuje se obsah živin ve vodě, začnou se množit sinice)!  Dobré okysličení vody lze zajistit průběžným dávkováním Bacti JR nebo PTP Plus, při jejich používání se garantuje min. 3 mg/l kyslíku rozpuštěného ve vodě!  Okysličení pomáhají i doplňkové rostliny, které vracejí do vody kyslík a vstřebávají oxid uhličitý, který vydechují ryby. Rostliny nejlépe prosperují od května do července.

 

Kdy a jaké bakterie do jezírka použít?

 

 PTP PLUSJR 0,5JS 0,5LB 0,5

 

Bacti JS

JS 0,5

  jednorázově na jaře

Bacti JR

JR 0,5

  pravidelně jaro až podzim

PTP PLUS

PTP PLUS

  pravidelně jaro až podzim

Bacti ZR

ZR 0,5

  jednorázově před zimou

  nebo pravidelně v zimě

Bacti LB

LB 0,5

  celoročně

 

Odpařování vody z jezírka

V horkém počasí je třeba sledovat úbytek vody jejím odpařováním. Při poklesu hladiny je důležité průběžně doplňovat jezírko zahradní hadicí. Průběžně, protože nová voda potřebuje čas, aby se přizpůsobila vodě jezírku. Je lepší vodu doplňovat i několikrát po malých dávkách, než nechat hladinu dlouho klesat, a pak doplnit velké množství vody najednou. Živým organizmům to způsobí méně potíží. 

 

Koupání v jezírku

Pokud Vaše zahradní jezírko slouží pro koupání (koupáte se v něm), můžete bez problémů použít naše přípravky PTP Plus i Bacti JR. Jsou to 100% přírodní a zcela ekologicky nezávadné prostředky.

 

Konzumace ryb

Ryby lze po aplikaci bakteriálním přípravkem konzumovat. 

 

Přípravky nelze předávkovat - bakterie obsažené v přípravcích Bacti JR a PTP PLUS jsou zcela neškodné pro rostliny, ryby i člověka !!! Certifikáty nezávadnosti a recenze jsou ke stažení na www.baktoma.cz

 

Používáním bakteriálních prostředků společně s dalšími podpůrnými opatřeními je nejlepší, nejefektivnější a nejekologičtější cesta jak udržet čisté a průzračné zahradní jezírko.

 

Bakteriální síla

Prodejem bakteriálních přípravků se zabýváme již přes 20 let a víme, že při výrobě kvalitních a opravdu velmi účinných bakteriálních směsí je velmi důležitá bakteriální síla přípravku (neboli počet bakterií, který daný výrobek obsahuje).

Čím vyšší obsah bakterií přípravek obsahuje, tím stoupá i jeho bakteriální síla. Z toho důvodu uvádíme u každého našeho přípravku počet bakterií.

Deklarujeme tím, že naše přípravky obsahují velké množství bakterií, které pomáhají velmi účinně zlikvidovat zápach i organické znečištění.

 

U našich přípravků nekupujete zajíce v pytli - u každého výrobku uvádíme počet bakterií.

Bakterie do jezírka >>>ZDE<<<