Jak nastartovat jezírko po zimě

Jak po zimě nastartovat jezírko 

Aby se jezírko ukázalo v plné kráse a abychom zabezpečili vhodné podmínky pro ryby a rostliny v jezírku, je potřeba se o něj na jaře dobře postarat. Proto vám přinášíme několik tipů, jak jezírko po zimě nastartovat.

jezirko na jare

 

Vyčistit jezírko

Ačkoliv voda v jezírku na povrchu zamrzne, nezamrzne v jezírku vše. Ryby v průběhu celé zimy produkují odpad, organické materiály (listí atd.) se neustále rozkládají a vítr přináší do jezírka další nečistoty. Proto je potřebné na jaře jezírko vyčistit a zbavit se organických nečistot (listí, výkaly ryb…) ze dna. Můžete použít jezírkový vysavač, mnohem jednodušší je však aplikovat bakteriální přípravek, který výrazně snižuje množství organických usazenin na dně a voda se stává průzračnější v celém vodním sloupci.

K čištění jezírka patří i výměna vody. Je důležité vědět, že není dobré vyměnit všechnu vodu. Narušili bychom rovnováhu a biologické procesy v jezírku. Nejlepší je vyměnit 50% vody a toto množství doplnit stejným množstvím vody stejné teploty, přičemž voda nesmí obsahovat chlor ani žádné těžké kovy (pozor na měděné okapy – voda, která jimi proteče, nepatří v žádném případě do jezírka).

Vodní rostliny

Když se rozpustí v jezírku poslední zbytky ledu, je načase zkontrolovat vodní rostliny a postarat se o ně. U rostlin, které zimovaly v jezírku (trávy, orobinec..), musíme dát pozor na to, aby jejich listy nezůstaly pod hladinou vody, protože by mohlo dojít k jejich uhnití. Proto rostliny seřízneme těsně nad hladinou. Zkontrolujeme i lekníny, zda jim něco nebrání v růstu zda přezimovaly v pořádku. Rostliny, které přezimovaly v chladné místnosti, můžeme vrátit zpět do jezírka. Je ovšem potřeba myslet na mrazíky, které se ještě mohou vyskytnout.

Ryby

Nejtěžší to zjara mají ryby. Jejich organismus je po zimě oslabený a ryby jsou náchylnější na různá onemocnění. Největší nebezpečí představují parazitující živočichové, viry a bakterie. Nepříjemné jsou i jarní virémie. Ryby proto potřebují pomoci přípravkem, který zlepší jejich imunitu a pomůže jim lépe odolat chorobám a škůdcům a podpoří jejich trávící cyklus. Přípravek „BactiLB – laktobakterie do jezírek“ působí jako prevence před napadením patogeny, zabraňuje jarním virémiím, lečí ryby při infekčních onemocněních a podporuje správný trávící cyklus. Přípravek je vhodné používat během celého roku, protože pomáhá rybám zabezpečit správnou životosprávu, zvyšuje jejich obranyschopnost a potlačuje výskyt metabolických poruch.

Ryby je po zimě vhodné začít krmit po malých dávkách až tehdy, kdy voda dosáhne 10-12°C, to znamená v době, kdy se rybám postupně rozbíhá metabolismus. V tomto čase potřebují ryby klid, není žádoucí je stresovat například lovením do podběráku atd.

Spuštění filtrace

Důkladně vyčištěnou filtraci a ostatní technologie můžeme do jezírka instalovat až v době, kdy už nehrozí žádné přízemní mrazy. Je důležité zkontrolovat všechna těsnění a hadice, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám vody.

Pokud jsme vykonali všechny výše uvedené kroky, je vhodné jezírko nastartovat tím správným směrem. Použitím přípravku „Bacti JS – startovací bakterie do jezírka“ zajistíme nastartování přírodních procesů po zimě, zlikvidujeme organické usazeniny na dně, odstraníme kal, řasy, sinice a nežádoucí fosfor, zprůchodníme filtry a zvýšíme množství rozpuštěného kyslíku ve vodě, což v kombinaci s laktobakteriemi vytvoří vhodné podmínky pro celý ekosystém jezírka.

Všechny vodní organismy (ryby, rostliny, mikroorganismy) potřebují určitý čas, než dosáhnou vzájemné symbiózy. Proto je potřeba i určité trpělivosti, než se jezírko a život v něm ustálí.