Kyslík ve vodě

Jak zvýšit kyslík ve vodě

Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je významným ukazatelem kvality vody v rybnících a jezerech. Hodnota rozpuštěného kyslíku se zásadně mění během dne. Nejvíce kyslíku voda obsahuje v pozdním odpoledni, nejméně ráno před rozedněním. Nejvíce kyslíku se nachází těsně pod hladinou, s narůstající hloubkou klesá množství kyslíku ještě v závislosti na přirozeném míchání vrstev vody. Mnohdy se může stát, že ač hodnoty kyslíku pod hladinou ukazují optimální výsledky, přesto ryby hynou – u dna v téže chvíli nemusí být kyslík žádný.

Jezirko

 

Kyslík se do vody dostává třemi základními způsoby:

 • 89 % fotosyntézou, tedy působením slunečního záření,
 • 7 % z ovzduší,
 • 4 % přitékající vodou.

Naopak kyslík ve vodě klesá:

 • pokud je hladina zastíněná např. okřehkem, vodním květem – nemůže probíhat fotosyntéza,
 • při vyšších denních teplotách,
 • při rozkladných procesech,
 • při velkém množství ryb atd,
 • při nízkém tlaku, např. při bouřkách.

V jezírkách, rybnících a jezerech můžeme zvýšit množství kyslíku:

 • omezením počtu ryb max. na 1,5 kg na 10 m3,
 • provzdušňováním, kde je důležité provzdušňování mikrobublinami, a to hlavně v noci. Běžné probublávání různými aerátory nezvyšuje množství rozpuštěného kyslíku!
 • vyčištěním hladiny,
 • odstraněním organických usazenin ze dna za použití bakteriálních prostředků.

Zkušenosti z praxe ukazují, že při použití bakteriálních prostředků se hodnoty rozpuštěného kyslíku začnou zvedat v řádu hodin!