Sinice

Co jsou to sinice?

sinice 

Sinice (lat. Cyanobacterie) jsou prastaré organismy, žijící na zemi už miliardy let. Byly to právě ony, které mezi prvními osídlily oceán a díky tomu, že produkují kyslík, „vyrobily“ atmosféru. Sinice obývají téměř všechny biotopy na zemi, ale veřejnosti jsou známé především díky „kvetoucí“ vodě“, která je nebezpečná zejména pro obratlovce, tedy i pro lidskou populaci.

Sinice jsou často laiky řazeny k řasám, ale není to pravda. Řasy jsou organismy z říše rostlin, kdežto sinice jsou bakterie, kterých je dnes popsáno na tisíce druhů.

Sinice pro svůj růst potřebují živiny – zejména dusík a fosfor, které se do povrchových vod dostávají buď splachem z polí (hnojiva...), nebo prostřednictvím krmiv pro ryby, přemnožením rybí populace, dále pak z nedostatečně vyčištěné odpadní vody (domácnosti, čistírny odpadních vod...). Sinice se masivně množí již při koncentraci 10 µg fosforu na litr vody. Zajímavé je, že pokud by voda obsahovala sice vysoké množství dusíku, ale jen malé množství fosforu, sinice by neměly šanci a vody by zůstávaly čisté.

Sinice spolu s řasami tvoří vodní květ, kdy na hladině plave zelená kaše, která může vypadat jako tvořená jehličkami či vločkami. Za této situace začnou sinice produkovat cyanotoxiny a uvolňovat je do vody. Odumírající sinice klesají ke dnu a na svůj rozklad spotřebovávají kyslík, který potom chybí rybám, a ty hynou.

Sinice jsou schopny přežít dlouhé roky za nepříznivých podmínek. Jakmile se podmínky zlepší, sinice se opět začnou rychle množit.

Přítomnost sinic se dá poměrně jednoduše zjistit. Použije se průhledná lahev s úzkým hrdlem, naplní se až po okraj vodou a nechá cca 20 minut stát na světle. Pokud se na hladině vytvoří zelený povlak a vodní sloupec se vyčistí, jedná se o sinice. Pokud voda zůstane zelená v celém vodní sloupci, jedná se o řasy. Tato metoda je ale jen informativní. Přesné určení může provést pouze specializovaná laboratoř.

Aplikací "těchto" bakteriálních přípravků můžete proti sinicím úspěšně bojovat.

nature-3595331_960_720