Bakterie pro rostliny a záhony

 

Zvýšení úrody a zdraví rostlin pomocí bakterií

 

Opravdu je možné zvýšit úrodu a zdraví rostlin pomocí bakterií? Bakterie fungují skvěle již miliony let. Bez bakterií by nemohl existovat život na naší planetě. Bakterie jsou nejzákladnější složkou pro život na Zemi. Každá živá věc obsahuje bakterie. Lidské tělo obsahuje přibližně 1 - 2 kilogramy bakterií, bez kterých by nemohlo žít. Rostliny to mají velmi podobné. Bohužel rostliny neustále bojují s patogenními bakteriemi obsaženými v půdě, které ji neustále oslabují. Hladina prospěšných bakterií může díky tomu u rostlin klesnout na takovou úroveň, že patogenní bakterie rostlinu zahubí nebo nenávratně poškodí. Přidáním prospěšných bakterií dokáže rostlina výborně odolávat patogenním bakteriím a tím věnovat značnou část svých sil do růstu a svojí prosperity. Rostliny ošetřené bakteriemi jsou mnohem více odolné i proti suchu, nedostatku živin a dalším extrémním situacím v přírodě. Výsledkem je kvalitnější a zároveň vyšší výnos plodin a mnohem lepší odolnost rostlin.

 Štrbské jezero 2 16x9

 Úvod.

Neustále slýcháme, jak jsou pro nás lidi důležité bakterie na udržení a posílení střevní mikroflory, tedy posílení imunitního systému proti nežádoucím patogenním bakteriím. Rostliny to mají úplně stejně. V půdě se nachází obrovské množství nepřátelských patogenních bakterií, které naše rostlinky, ale i stromy či keře, neustále oslabují. Patogenní bakterie vyvolávají i vážné choroby rostlin, čímž se bohužel snižuje výnosnost rostlin. Přidáním speciálních růstových bakterií lze problém řešit nejen k naší spokojenosti, ale zejména ke spokojenosti rostlin. Tyto bakterie začnou kolonizovat kořeny rostlin, vytváří vlastně jakýsi ochranný biofilm před nežádoucími patogeny. V podstatě se kořeny rostlin stávají neviditelné pro tyto patogeny.

 

Jak vše funguje?

Na začátku všeho jsou klíčící semínka. Pokud smícháte semínka s růstovými bakteriemi a následně je zasejete, dojde při prasknutí obalu semínka k prorůstání klíčku a následně mladého kořínku do půdy. Tyto nové mladé kořínky rostlin začnou vylučovat především svými konečky nepřeberné spektrum chemických látek, které zůstávají v nejbližším okolí kořenů a začínají měnit vlastnosti půdy. Vyloučené chemické látky z kořínků jsou v podstatě energeticky bohaté organické sloučeniny (mj. jednoduché cukry). Ty začnou lákat speciální růstové bakterie, které jsme smíchali se semínky a ty se těmito sloučeninami začnou živit.

Dochází k tzv. kolonizaci kořenů růstovými bakteriemi, které se v podstatě přichytí na kořeny pomocí bičíků. Bakterie se začnou dělit (množit) a vytvoří skupiny buněk v kořenových rýhách (pórech). A postupně se dále začínají dostávat do rostliny. Ať již v okolí nově rašících postranních kořínků nebo v místech poranění larvami např. škůdců. Růstové bakterie jsou producenty specifických enzymů (štěpících látek), které jsou schopné narušit stěnu kořínků a umožnit růstovým bakteriím dostat se dovnitř kořínků, odkud se cévami rostlin dostanou do celého těla rostliny. Dochází k prospěšné kolonizaci, což má vynikající a nezpochybnitelný vliv na jejich růst. Bakterie maximalizují energetickou a látkovou přeměnu rostliny, díky této přeměně dochází k přímé výživě rostlin a bakterie získávají vydatný zdroj pro vlastní množení a samotné přežití.

Růstové bakterie lze do půdy dostat nejen přímo smíchanými se semínkami, ale též zálivkou nebo přidáním růstových bakterií ke kořenovému balu nově sázených rostlin.

 

Výhody:

- Zesílení nadzemní i kořenové části rostliny

- Významně se omezení listové choroby, jako jsou plísně, padlí a houby

- Zvýší se výnosy sklizně

- Zlepší se zdraví rostliny

- Lepší odolnost proti suchu

- Komplexní výrobek, který zároveň vyživuje i chrání

- Bezpečný přípravek pro rostliny i živočichy (nelze jej předávkovat)

 kytka2

Výsledky v růstové komoře:

Všechny níže uvedené výsledky jsou hodnoty z třítýdenního odborného testování růstových stimulátorů zdraví rostlin v růstové komoře. Testování probíhalo v půdě chudé na živiny a byly provedeny studie za použití kukuřice jako testované plodiny.

Objem kořenů vzrostl o 34%

Hmotnost suchého kořene vzrostla o 58%

Délka výhonů vzrostla o 46%

Hmotnost suchého výhonu vzrostla o 47%

 

Optimalizace příjmu živin:

V půdě je mnoho živin, které rostliny „nevidí“ nebo je neumí dostatečně využít. Platí to zejména o fosforu, draslíku a železu. Rostlina např. využije jen 0,5 % fosforu obsaženého v půdě. A právě fosfor patří mezi základní živiny pro růst rostlin.

Přidané růstové bakterie mají schopnost měnit fosfor na jednodušší formy (ortofosfát), které rostlina výrazně lépe vstřebá.

U draslíku speciální růstové kmeny maximálně navyšují rozpustnost draslíku a rostliny k němu získají snadný přístup.

U železa jsou růstové bakterie schopny vytvářet tzv. siderofory, což jsou sloučeniny železa, které umožňují kořenům rostlin jejich mnohem efektivnější využití.

Růstové bakterie v podstatě urychlují přísun minerálních látek k rostlinám, rozloží je na jednodušší formy, které jsou pro rostliny jednoduše stravitelné.

 

Ochrana proti škůdcům nebo chorobám:

Růstové bakterie produkují mj. prospěšné toxické antibiotické látky pro jiné nežádoucí půdní bakterie nebo antimykotické látky pro likvidaci taktéž některých nežádoucích hub a plísní. Touto produkcí látek dochází k spolehlivému odstraňování např. patogenních bakterií z nejbližšího okolí kořínků.

 

Produkce extrémně důležitých hormonů a vitamínů:

Hormony se nevyskytují pouze v lidském těle, ale též u rostlin, ve kterých běžně putují předem danými směry. Jsou nepostradatelné pro jakýkoliv vývojový proces v rostlinách. Růstové bakterie produkují hormon auxin, který skvěle působí na zrychlování růstu částí rostlin a zvláště prodlužování mladých částí stonků nebo výhonků. Zároveň dochází u kořenového systému k vyššímu výkonu, výsledkem je větší a silnější kořenový bal. Mimo auxinu produkují růstové bakterie mj. též hormon etylen, který znatelně podporuje zrání plodů. Funguje též jako antidepresivum pro rostliny, což se projevuje nejčastěji tím, že rostlina je odolnější v době sucha či napadení škůdci.

 louka

Závěr.

Roky laboratorního výzkumu a vývoje vyústily ve vybrání těch nejlepších druhů bakteriálních kmenů. Růstové bakterie obsažené v stimulátorech pro zdraví rostlin podporují koloběh živin v půdě a činí půdní minerály rozpustnějšími a přístupnějšími pro využití rostlinami. Bakterie kolonizují rostlinu, potlačují patogeny, rostlinu živí a podporují její zdravý růst.

Závěrem bychom rádi znovu zdůraznili, že se jedná o 100 % přírodní produkt bez sebemenšího množství chemických látek či chemických přípravků.

Růstové stimulátory pro zdraví rostlin obsahují pouze speciálně vybrané půdní bakterie, které nejsou geneticky upravené a v žádném případě neosahují patogeny.

Růstové stimulátory pro zdraví rostlin nenahrazují klasické hnojení, ale výrazně snižují jeho potřebu.

 

Doporučené přípravky obsahující růstové bakteriální stimulátory pro zdraví rostlin:

Bacti TR pro trávníky

Bacti PR pro pokojové rostliny

Bacti SK pro stromy a keře

Bacti ZH pro záhony

Bacti SM pro semínka